Advokát JUDr. Daniel Tarbaj absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2016) a bola mu za študíjne výsledky udelená Cena dekanky PrF UPJŠ. Počas štúdia vykonával stáž v dvoch advokátskych kanceláriach, ako aj na všeobecných súdoch SR.

Koncipientu prax vykonával v období rokov 2016 – 2020 v AK JUDr. Ambróza Motyku. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok (2020) poskytuje komplexné právne služby zahrňujúce právne poradenstvo, konzultácie a zastupovanie pred súdmi a orgánmi verejnej správy.